argol


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.

argol

(är`gəl): see tartartartar
or argol
, impure potassium hydrogen tartrate deposited as a crust in fermenting vessels during wine making. When purified, it yields cream of tartar. Tartar is the chief natural source of tartaric acid.
..... Click the link for more information.
.

argol

[′är‚gȯl]
(food engineering)
A deposit formed in casks during aging of wine.
(materials)
Any of several manures used as fuel in parts of Asia.
References in periodicals archive ?
Es un autor tan cautivante como Michel Leiris, como Andre Pieyre de Mandiargues, como Andre Breton, a quien el joven Poirier leyo fascinado a los 20 anos y a quien Julien Gracq debe no solo el primer reconocimiento importante de su talento -poco afecto a la novela, Breton- saludo entusiasmado El Castillo de Argol como la primera novela surrealista--, sino, probablemente, el impulso definitivo para ser un escritor.
Sy'n gwneud i chi feddwl, argol, ydi ffermwyr Meirion ar fin diflannu am byth hefyd?
Argol, fues i'n eu rhannu rhwng bobl yr ardal a siopau a busnesau'r dre am ddyddiau, doeddech chi rioed yn disgwyl i mi alw ym mhob tye yn Rhydymain a'r Cylch?
Gwneud noson ar y cyd ar gyfer pobol ardal Penmachno oedden ni, ond argol, dyna be oedd noson.
Argol, mi wnes i fwynhau, ac mi wnewch chithau hefyd, yn enwedig os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn adar a bywyd gwyllt (Un i Bethan Wyn, dwi'n meddwl).