argol


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.

argol

argol (ärˈgəl): see tartar.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2022, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved.

argol

[′är‚gȯl]
(food engineering)
A deposit formed in casks during aging of wine.
(materials)
Any of several manures used as fuel in parts of Asia.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Sy'n gwneud i chi feddwl, argol, ydi ffermwyr Meirion ar fin diflannu am byth hefyd?
Ar l edrych yn fwy manwl dyma Gwyn yn dweud: "Argol! Nei di'm coelio hyn Siani!
Gwneud noson ar y cyd ar gyfer pobol ardal Penmachno oedden ni, ond argol, dyna be oedd noson.
Argol, fues i'n eu rhannu rhwng bobl yr ardal a siopau a busnesau'r dre am ddyddiau, doeddech chi rioed yn disgwyl i mi alw ym mhob tye yn Rhydymain a'r Cylch?!
Argol, mi wnes i fwynhau, ac mi wnewch chithau hefyd, yn enwedig os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn adar a bywyd gwyllt (Un i Bethan Wyn, dwi'n meddwl).