bobbejaan


Also found in: Dictionary.

bobbejaan

South African
1. a baboon
2. a large black spider
3. a monkey wrench
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
In one cryptic moment, Kronk sings a refrain remembered from his childhood, "bobbejaan klim die berg, bobbejaan klim die berg" (115).
When his "coloured" farmhand Witbooi blames "bobbejaan bandiete" (222) for the sacking of the hives, Kronk remarks on the strangeness of the Afrikaans phrase.
The representation of the baboon in the song "Bobbejaan Bobbejaan" demonstrates Kramer's successful negotiation of this complex issue of animalisation.
Government censorship inhibited freedom of artistic expression and "Bobbejaan Bobbejaan" therefore raises questions around issues of artistry.
This recalls Baboon's wanton plundering of the trees in von Wielligh's story "Bobbejaan en Skilpad plant vyebome" ("Baboon and Tortoise plant fig trees")--the opening sentence of the story, "Die bobbejane en ape" ("The baboons and the monkeys") reads: "What could more resemble the human race than baboons and monkeys?" ("Wat lyk tog meer na die menslike geslag as bobbejane en ape?" von Wielligh 176) These words quite narrowly echo the dialogue in My plaas se naam is Vergenoeg.
The fire was not the result of lightning; Baboon states with bitterness, "It was the humans", and Vulture confirms, "It was the forked legs" ("Bobbejaan: 'Dis mensekind', "Aasvoel: 'Dis die vurkbene.'"11) The destruction of the natural environment engenders hostility between man and animal, which is clearly expressed in the animals' wording in sentences like: "We who do not shoot and butcher tusks at sight" ("Ons wat nie voor die voet loop en skiet en tande uitslag nie", 69), and: "We who do not saw off horns and set traps" ("Ons wat nie horings uitsaag en strikke stel nie." 70).
Karnaval van die diere: die skrywende waterkewer eerder as die jollie bobbejaan. LitNet.
"O moenie huil nie, o moenie treur nie, die jollie bobbejaan kom weer": oor Marlene van Niekerk se Agaat.
Maar die taalgebruik, die metafore, van Klipwerk--waaroor dit eintlik gaan--is van geen belang nie (en wat is die status en die mitologiese aard van tekste daaruit soos: "bobbejaan het geskrik / en sy gousblom sit / streep op 'n ry / teen elke klip"?).