bucket-ladder excavator

bucket-ladder excavator

[′bək·ət ‚lad·ər ′ek·skə·vād·ər]
(mechanical engineering)