bursicle

bursicle

[‚bər·sə·kəl]
(botany)
A purse or pouchlike receptacle.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Mae yna bilen sy'n cael ei galw'n 'bursicle' yn gorchuddio'r polinia ac wrth i'r cacwn gyffwrdd 'r bilen yma, mae'n byrstio ar agor gan adael y paill i lynu at y pryfetyn.
The fine structure of the ctenidial sense organs (bursicles) of vetigastropoda (Zeugobranchia, Trochoidea) and their functional and phylogenetic significance.