cogging mill

cogging mill

[′käg·iŋ ‚mil]
(metallurgy)