dead-reckoning analyzer

dead-reckoning analyzer

[¦ded ′rek·ən·iŋ ′an·ə‚līz·ər]