delphidenolon

delphidenolon

[¦del·fə¦den·ə‚län]
(organic chemistry)
Mentioned in ?