deproteinize

deproteinize

[dē′prō‚tē‚nīz]
(organic chemistry)
To remove protein from a substance.
References in periodicals archive ?
Production and Purification of protease from a Bacillus subtilis that can deproteinize crustacean wastes.
Nitrit seviyelerinin saptanmasi ise sulfanilamid ve naphtiletilen diamine (NNDA) deazodidasyonu ile kararli hale getirildikten sonra ornekler deproteinize edildi.
Tendon cevresine lokal enjeksiyonlar (steroid, sklerozan mad deler, deproteinize hemodializat) ve topikal gliseril nitrat uygula malari etkinligi az sayida calismalarda gosterilmis ama daha fazla arastirilmasi gereken diger konservatif tedavi yontemleridir (23).