diamagnetic resonance

diamagnetic resonance

[¦dī·ə·mag¦ned·ik ′rez·ən·əns]