diffusing disk

diffusing disk

[də′fyüz‚iŋ ‚disk]
(optics)