direct-vision prism

direct-vision prism

[də¦rekt ¦vizh·ən ′priz·əm]
(optics)
Full browser ?