dorp

(redirected from dorps)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

dorp

Archaic except in South Africa a small town or village
References in periodicals archive ?
Recognition for Black's novel The Dorp is limited to passing comments in literary historiographies, for example in Christopher Heywood's A History of South African Literature (114).
Two of these were published in Britain: The Dorp in 1920 and The Golden Calf in 1925.
A] dorp is unquestionably the best place in which to study life at close hand.
Their deviant behaviour, Bosman suggests, is a direct consequence of not being able to live as free individuals in the ideological pressure chamber of the dorp.
In deze setting loopt de verhaaldraad van een dramatisch en wat ingewikkeld liefdesverhaal tussen Lobi, de zwarte boy (knecht) van Van Dam, en Ziza, het mooiste meisje uit het dorp.
Wreedheid wordt ook beschreven als Van Dam wordt gemolesteerd door het hele dorp en ook als Lobi in de rechtszaal wordt gedood vanwege zijn protest tegen de gevangenisstraf van zijn geliefde.
Vanuit een dorp aan de Hudson Baai begon ik inmiddels brieven te verzenden om in de immense stilte een begin van een gesprek "aan (te) knoop.
Kangerdlinerk is een jong dorp, waar een nikkelmijn tijdelijk voorspoed en ontwrichting bracht.