doz


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

doz

(science and technology)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

DOZ

On drawings, abbr. for “dozen.”
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bu olgu sunumunda, tedaviye yanitsiz kronik urtiker ve nedeni bilinmeyen anjiyoodemi olan uc ergenin ilk doz omalizumab tedavisinden yarar gormesinden bahsedilmistir.
Incelenen ilaclardan seftriakson, tigesiklin, moksifloksasin, oseltamivir, posakonazol, anidulafungin, kaspofungin ve amfoterisin B'ye yonelik degerlendirilen kaynaklarda doz onerisi yer almadigi saptanmistir.
Akcigerin dusuk doz RT alanlarini olusturan V5, V10 ve V20 degerlerinin p degerine gore nukssuz yasam ve genel yasam oranlarinda anlamli bir artis veya azalmaya sebep olmadigi goruldu.
Rektal kanserde standart doz radyoterapi alan hastalarda proktiti onlemede en az 340mg/[m.sup.2] doz olacak sekilde Amifostin (intrarektal) onerilmektedir (Kanit duzeyi 3- oneri derecesi B).
Sonuc: Bu sonuclara gore 3700 MBq [.sup.131]I, tedavilerinde hastalarin en az 24 saat, [.sup.177]Lu ve [.sup.90]Y tedavilerinde hastalarin en fazla 24 saat nukleer tip servisinde kursun izolasyonlu odalarda yatirilmalari, 5500 ve 7400 MBq [.sup.131]I tedavisi uygulanan ve Turkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafindan belirlenen kritere gore doz hizi >30 [micro]Sv/sa olarak olculen hastalarin 48 saat yatirilmalarinin yeterli oldugu belirlendi.
BT incelemelerinde, ayni protokol uygulanan hastalar arasinda ortaya cikan doz farkliliklarinin en onemli sebebi olarak, standart disi hasta boyutlari nedeniyle BT protokollerinde kullanicilar tarafindan yukarida bahsedilen parametrelerde yapilan duzeltmelerin yetersizligi ve klinikler arasinda kullanilan protokol parametreleri arasinda birlik olmamasi gosterilebilir [2, 3].
It has also been a strong year for DIC and DOZ, with the welcoming of a large number of new companies into our community, and the expansion of some of our largest existing business partners.
Etkili ilk baklofen dozu tetraplejik hastalarda ortalama 183,12[+ or -]115,26 [micro]g/gun, paraplejik hastalarda ortalama 164,29[+ or -]64,31 [micro]g/gun; son doz ise tetraplejik hastalarda ortalama 273,33[+ or -]159,33 [micro]g/gun, paraplejik hastalarda 207,50[+ or -]80,60 [micro]g/gun olarak tespit edildi.
Hastanin yuksek doz cytarabine kemoterapi tedavisinden yaklasik 48 saat sonra vital bulgularinin takibi sirasinda semptom olmadan bakilan nabzi 40/dk, takiplerinde 35/ dk'ya kadar geriledi.
DUBAI Internet City (DIC), the Mena region's largest IT cluster, and Dubai Outsource Zone (DOZ), the world's first free zone dedicated to the outsourcing industry, announced growth of 15 per cent as 160 new companies registered in the business parks throughout 2012.
Tecom's ICT cluster includes Dubai Internet City (DIC) and Dubai Outsource Zone (DOZ).