encastré beam

encastré beam

[än·ka·strā bēm]
(civil engineering)