References in periodicals archive ?
Ar achlysuron felly mae'r unigolion oedd yn dyst i'r digwyddiad, yn naturiol wedi dod i'r casgliad fod rhywbeth y tu hwnt i'w deall yn digwydd, a felly does dim ond un eglurhad - ysbryd.
Y tro yma mae cynllunydd o'r enw James Wyatt yn gyfrifol am y gwaith ond er ei enwogrwydd am ei waith yn atgyweirio rhai o Eglwysi Cadeiriol y wlad, yn l y sn un ddigon di-drefn oedd Wyatt, felly daethpwyd gwer o'r enw Joseph Potter o ardal Litchfield i gyd weithio gyda ef, ac i gadw trefn.
Pwy sydd yn y ras felly? Mi fydd yna geffylau o dros Brydain gyfan, gyda chynrychiolaeth gref draw o Iwerddon dw i'n siw r, ond beth sy'n braf hefyd ydy bod y ceffylau lleol yn edrych yn gryf iawn eleni.
Ar y llaw arall mae nifer wedi parhau 'r arfer dros y blynyddoedd o beintio sloganau sydd yn cefnogi'r ymgyrch iaith, felly fe all hwn fod yn genedlaetholwr diweddarach yn ceisio ail danio awydd am annibyniaeth i Gymru.
"Yn yr haf, byddwn i'n mynd lawr i'r Bae ac yn cael gwydraid o rose yn y tywydd braf, felly mae'r lle yn llawn atgofion melys," meddai Alex, sydd wedi cyflwyno ar gyfresi fel Popty, Jonathan a Tocyn ar S4C dros y blynyddoedd.
Oeddet ti wedi cael mwy o flas ar gwmni Celt felly? Wel, fi wedi arfer gyda Jack Russell, ci bach, sydd ddim byd i gymharu a Celt.
Rwyf yn undebwr yn sicr, yn weyr i chwarelwr felly fe ddyliwn i fod!
Felly un prynhawn Sul yn ddiweddar fe aethom i Gwm Pennant, ac fe gawsom fonws o glywed dwy gog, a'r naill yn ateb y llall.
Roeddwn i'n ymwybodol, wedi 11 mlynedd yn gweithio gyda Radio Cymru nad pawb oedd yn caru Caerdydd, felly rhaid oedd meddwl am y bobol hynny hefyd wrth lunio'r gyfrol hon.
Rwan rydym yn gyfarwydd bellach a rhai o sr gwrthryfelgar, gwrth-sefydliadol y mudiad pync yn ymddangos ar hysbysebion teledu, Iggy Pop yn gwerthu yswiriant (Swiftcover) a John Lydon (Rottent gynt) yn hysbysebu menyn (Country Life) felly doedd hyn ddim mor syfrdanol a hynny efallai, meddyliais.
Ar ol blynyddoedd o sylwebu (ac aml feirniadu) braf felly cael sgwennu fod pethau wirioneddol yn gwella gyda BBC Radio Cymru.
Bydd y llwybr 870 o filltiroedd yma yn llwybr di-dor hiraf o gwmpas unrhyw wlad, felly bydd yna ddigon o lefydd i chi gerddwyr brwdfrydig.