firmy

firmy

This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)
References in periodicals archive ?
Obecnie badacze coraz czesciej skupiajq sie na zrozumieniu w jaki sposob firmy rodzinne osiqgajq przewage nad konkurencjq, choc w tych dociekaniach czasem pomijane sq wyjqtkowe cechy odrozniajqce od siebie firmy rodzinne i nierodzinne.
Marketingove rizeni a planovani pro male a stredni firmy. Praha: Grada Publishing.
The company has been active in the milieu of family businesses in Poland and abroad (FBN Poland, Fundacja Firmy Rodzinne--Family Businesses Foundation).
Raport PwC, Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestqpczosci gospodarczej 2016.
The new proposal would see William Hill shareholders owning 48.8% of Bid-Co, the firmy being formed by 888 and Rank Group to buy the betting giant.
(2012) "Veci verejne: politicke podnikani strany typu firmy." Politologicky casopis/Czech Journal of Political Science 19 (4), 322-340.
After the 2-1 victory at Anfield, that puts Liverpool firmy in the mix for a top four spot and makes it eight wins And three draws in 11 games, Allen said: "He's so good.
Menedzhment v podrazdeleniyah firmy: Predprinimatelstvo i koordinaciya v decentralizovannoj kompanii.