garbet rod

garbet rod

[′gär·bət ‚räd]
(petroleum engineering)
Mentioned in ?