geef


Also found in: Acronyms.

geef

(Ostensibly from "gefingerpoken") mung.

See also blinkenlights.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Geef je hoop niet op God laat jou hier zeker gelukkig terugkeren, met opgeheven hoofd, met een trots hart, met de innige overtuiging, dat jij een getrouwe zoon vanje vaderland bent gebleven.
Ik geef hun de voorbeelden uit mijn schriftje: Zorro kent iedereen, maar alleen Spanjaarden weten dat het 'vos' betekent.
Geef ons heden ons dagelijks water, Wereld en Zending: 35 (3) 2006, 57-66.
Ik geef daar straks voorbeelden en voorbeelden van.
Mae perthynas Elin a Geef hefyd yn cael ei brofi yr wythnos hon.
Asked if the Defence ministry or GEEF would release the report, the official said that this is impossible before the House Defence Committee had a look at it.
Sintere Maarten de deur zit vast, geef die kerel op ze bast, geef dat wijf een dikke zoen, dan zal ze de deur wel opendoen