geef


Also found in: Acronyms.

geef

(Ostensibly from "gefingerpoken") mung.

See also blinkenlights.
This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Regarding the taxation of income from equity, GEEF believes that this income should not be taxed more heavily than other types.
En alleen de native speakers weten dat.' Ik geef hun de voorbeelden uit mijn schriftje: Zorro kent iedereen, maar alleen Spanjaarden weten dat het 'vos' betekent.
Geef ons heden ons dagelijks water, Wereld en Zending: 35 (3) 2006, 57-66.
Ik geef daar straks voorbeelden en voorbeelden van.
Overtime the group has grown to include "Le Geef" and "Gorgon Radeo." Both share Meerck and P Lobe's interest in simple, instinctual modes of production.
Mae perthynas Elin a Geef hefyd yn cael ei brofi yr wythnos hon.
The report was finished and delivered to the AG's office in May but Legal Services sent it back to the National Guard Headquarters (GEEF), saying it was "incomplete".
Sintere Maarten de deur zit vast, geef die kerel op ze bast, geef dat wijf een dikke zoen, dan zal ze de deur wel opendoen!
Du Perron concedes this difference but points out that it is his choice: 'Ik geef je de verzekering dat ik ban uitwerken, maar het resultaat zou mij niet meer smaken' ['I assure you that I can flesh out, but the result would no longer be to my taste'].