gelatinize

(redirected from gelate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.
Related to gelate: gelato, gelatin

gelatinize

[jə′lat·ən‚īz]
(engineering)
To coat or treat with a solution of gelatin.
(materials)
To convert into a gelatinous form or into a gel.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Krog se bekende gedig "ek staan op 'n moerse rots langs die see by Paternoster" in Gedigte 1989-1995 (Krog 1995: 66) kan ook gelees word as 'n antwoord op Jonker se werk: ek staan op 'n moerse rots langs die see by Paternoster die see slat slingers in die lug liggroen skuim onverskrokke kyk ek elke donnerse brander in sy gut voor hy breek die rots sidder onder my sole my bo-beenspiere bult my bekken smyt die aangeleerde gelate knak uit haar uit se moer ek is rots ek is klip ek is duin helder sing my tiete 'n koperklepgeluid my hande pak 'n Moordbaai en Bekbaai my arms skeur ekstaties bo my kop: ek is ek is die here hoor my 'n vry fokken vrou
Hy kan nie die ongeregtigheid van sy dood maar laat begaan nie, hy kan dit nie gelate aanvaar nie.
Sy vertel op gelate toon hoe die politieke oproer van die sewentig- en tagtigerjare haar gesin geraak het en bring mens onder die indruk van die broosheid van lewe in daardie turbulente tye.
If polymer gelates at temperatures lower than 91.5[degrees]C, the material will be transparent, with lower glass transition and therefore higher mass fraction of PMMA dissolved in the matrix.