kal'a

kal’a, qala’a

An Arabic fortress or stronghold built on a hill.
References in periodicals archive ?
Ondokuzuncu yuzyila gelindiginde ise Kastamonu Vilayeti Salnamesi'nde verilen bilgilerden Sinop'un, Meydankapu, Cami-i Kebir, Kal'a Yazusu, Kefevi ve Arab Mahalleleri olmak uzere sadece 5 mahalleden oluctugu anlacilmaktadir.