lanac

lanac

[′la‚nak]
(navigation)
A proprietary navigation system that depends on secondary radar to aid airplanes to avoid midair collisions and maintain a specified altitude prior to landing. Derived from laminar, air navigation, and collision.
References in periodicals archive ?
Iako je, kao sto smo rekli, gotovo sve o cemu Ema govori (osim diskursa o strahu i egu) moguce povezati s nadrecenom temom o poteskocama u ucenju i razmisljanju; uocavamo da ne slijedi lanac misli do prirodnog zakljucka, sto se manifestira u govoru koji pocinje s odrecenom idejom i od nje se udaljava ne vracajuci se nazad--taj se fenomen u literaturi o govoru u shizofreniji naziva gubljenjem cilja (15) (Andrea sen 1986).
Por un lado, estaban las semanales del maestre Lanac (un personaje creado ad hoc para el juego) que, a traves de intervenciones en video, planteaba problemas que los mas de 2 mil 500 jugadores registrados debian resolver haciendo uso de memoria, agilidad mental, capacidad deductiva y conocimientos sobre "Juego de Tronos".
UNICEF (2007) Raskinuti lanac iskljucenosti--romska deca u Jugoistocnoj Evropi.
Nakrivio jednu astrahansku subaru, preko prsiju zlatan lanac s prsta debeo, za pojasom jedan srebrnjak iskicen zlatom i dragim kamenjem.
California--Northern Eskel Porter Consulting John Schloemann California--Southern Collins Computing Adrianne Machina Carolinas InterDyn--Artis Mike Smith Chicago LANAC Technology Frank Bachochin Colorado RSM McGladrey, Inc.
Lanac.com is an online retailer of home furnishings and jewelry.
Unutar neuralne teorije jezika ovakvo se ucenje objasnjava sirenjem aktivacije (spreading activation): kad dvije neuronske grupe, A i B, okidaju u isto vrijeme, aktivacija se siri prema van uzduz mreznih veza, sto dozivljavamo kao lanac misli.
Polisemne su kategorije ustrojene po nacelu porodicnih slicnosti (Lakoff 1987: 435), sto znaci da ne postoji jedan ili vise atributa koji su zajednicki za citavu kategoriju, vec je odnos mecu znacenjima takav da tvori lanac znacenja, mecusobno motiviranih slicnoscu koja postoji izmecu susjednih clanova kategorije.
Tri su tezista autorova promatranja: izotopija kao koreferentni lanac ili tematski niz, razina monosemiranja koja je u opreci s razinom globalnoga specificiranja, i slozena izotopija na granici sintakse i stilistike (primjer kada jedan leksem u tekstu ima vise funkcija, tj.