lapachoic acid

lapachoic acid

[lə′päch·ə·wik ′as·əd]
(biochemistry)