lauoho o pele

lauoho o pele

[‚lä·ü′ō‚hō ō ′pe‚lē]
(geology)