leren

leren

[′ler·ən]
(agriculture)
Calathea allouia. A tuber food crop of the family Marautaceae cultivated in the Caribbean and in Central and South America.
References in periodicals archive ?
It has produced celebrities namely Miss Universe 2013 3rd runner-up Ariella Arida, Justine Mae San Jose, Mutya ng Piipinas Tourism, 2016; and Leren Mae Bautista, Miss Tourism Queen of the Year International, 2015.
The book was translated from the Dutch De rechtsstaat moet je leren, de president van de Hoge Raad over de rol van de rechter from 2014.
Een ontwerpgericht onderzoek over hoe ergotherapiestudenten te leren evidence-based te handelen.
Ga naar Insurance Vergeleken - ze zijn het uitpersen van de particuliere verzekeringen te ontslaan, zodat u de perfecte beleid dat u de vraag en niets meer kan leren kennen.
Nicole will now try to secure a back-to-back victory for the Philippines after Leren Mae Bautista bagged the title last year.
Other winners were Leren Mae Bautista named Mutya ng Pilipinas Asia Pacific 2015 and Nina Josie Robertsom named Mutya ng Pilipinas Overseas Communities 2015.
In the chapter on learning how to die in The Little Book of Eternal Wisdom, which is written as a dialogue, a Servant asks Eternal Wisdom (Christ) what he will teach him, and Wisdom's first response is: 'I will teach you how to die' ('Ich will dich leren sterben'), before adding 'and I will teach you how to live' ('und will dich leren leben').
Leren in netwerken: Veelzijdig organiseren van leernetwerken met het oog op humaniteit en arbeidsrelevantie Learning in networks: the many faceted job of organizing learning networks with a view to humanity and work relevance.
After this anchor text follows "Hier na Volgen Voel Leren der Heilger Meisteren Bescreven" ("After This Follow Many Lessons from the Holy Masters, Written Down").
Netwerkend Leren (Opleiders in Organisaties: Capita Selecta vol 38).