n-undecylic aldehyde

n-undecylic aldehyde

[¦en ¦ən·də¦sil·ik ′al·də‚hīd]
(organic chemistry)