nebular variable

nebular variable

[′neb·yə·lər ′ver·ē·ə·bəl]
(astronomy)