References in periodicals archive ?
De resectie van den nervus obturatorius bij arthritis deformans van hel heupgewricht.