nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms.

nodus

In ancient Roman construction, a keystone, or a boss in vaulting.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Diolch i bawb sydd wedi sgwennu yn nodi pryd y clywsant y gog yn canu - Dafydd Owen, Dinbych, Dilys Parry, Rhiwlas a Jennie Pritchard, Garndolbenmaen, ac i Catrin Jones, Bontnewydd am nodi iddi weld gwenoliaid ar 1 Ebrill.
Caiff aelodau allweddol o staff eu nodi i ymgymryd a thasgau arbenigol a chreu cyfleoedd i'r staff dyfu a datblygu yn y cwmni.
Ond y mae angen person fel Tomo i ddifyrru gyda'i egni creadigol a'i allu i siarad blith draphlith, ar alwad annisgwyl pob un sy'n onio i mewn (cystal nodi na allaf gytuno gyda'r recordiau Saesneg a glywir).
DIOLCH am y cyfle i anfon gair at eich darllenwyr yn nodi un neu ddau o bwyntiau yn dilyn colofn [Angharad Tomos] yn Yr Herald Cymraeg, ddydd Mercher 9 o Ebrill.
Diolch yn fawr iawn i Gillian Walker, Bryncroes am ei llythyr yn cyfeirio at y grug gwyn ar Fynydd Rhiw ac yn nodi fod y grug a'r eithin mn wedi bod yn ogoneddus yno eleni - dyna le arall i mi fynd i edrych arno y flwyddyn nesaf
I roi syniad i chi, mae'n nodi ei bod yn "warth fod merched yn cael eu hordeinio.
uk gan nodi 'Cystadleuaeth Pentref a Foddwyd' yn deitl i'ch e-bost.
Gan nodi mai Jac y jwmper ydi'r enw yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro am sioncyn y gwair.
Dyna'r sir sydd newydd anfon y neges nawddoglyd, neu efallai un hollol gywir, yn nodi nad yw'r Gymraeg yn rhan flaenllaw o'u gwasanaethau cymdeithasol.
Diolch i John Roberts, y Ffor am ei sylwadau am hela'r dyfrgi ac am anfon y gerdd Hela'r Dyfrgi o waith G W Francis, Dyffryn Nantlle atom, a diolch i Morwenna Williams, Pentraeth am nodi mai sudd dant y llew sy'n dda at ddefaid ar y croen.
Diolch i Morwenna Williams am ymateb gan nodi fod llygad y dydd a dant y llew yn siwr o fod y rhai mwyaf cyffredin.
Mae hefyd yn nodi ei fod eisiau tynnu sylw at rai cynefinoedd ble roedd rhai planhigion prin yn tyfu.