nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms.

nodus

In ancient Roman construction, a keystone, or a boss in vaulting.
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Dwi hefyd yn gwybod am yr ap a'r ach, ond oedd y Cymry'n defnyddio teitl i nodi os oedd merch yn ddibriod ai peidio?
Mae arbenigwyr hefyd wedi bod yn ddamniol eu barn am garchar Wrecsam gan nodi fod y lle yn un na fyddai'r Fictoriaid wedi ei ganiatau.
Mae Ifan Morgan Jones newydd drafod hyn ar Nation Cymru yn nodi sut mae angen defnyddio hyn fel gwrthbwynt i genedlaetholdeb difaol Seisnig.
Mae'n bwysig nodi os na fydd y perchennog yn y cae mae gan y ffarmwr yr hawl i saethu'r ci os yw'n ofni y bydd yn tarfu ac yn ymosod ar ei stoc.
Er bod mis wedi gwibio heibio ers ein blwyddyn newydd ni yma yng Nghymru, mae Blwyddyn Newydd Tsieina yn nodi bod Blwyddyn y Mwnci yn cychwyn ddydd Llun.
'Rydw i''n parhau i ddefnyddio sol-ffa i nodi ambell alaw sydd yn apelio ataf, ac yn darganfod pytiau o bapur o gwmpas y tye hefo darnau o alawon arnynt.
Pawb a'i Farn: Datganoli 1997 S4C, 9.30pm Daw'r rhaglen arbennig hon yn fyw o'r Senedd ym Mae Caerdydd i nodi 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli ym 1997.
Cafodd y ffilm ei seilio ar nofel Philippa Davies, The Gritties, a'i darlledu ar S4C am y tro cyntaf yn Chwefror 2015 i nodi union 30 mlynedd ers diwedd y Streic ym 1984/85.
Y cyfan sydd angen ei wneud ydi nodi pryd y gwelwch chi ddraenog rhwng rwan a diwedd Awst.
Ond difyr darllen am agweddau Llafur yn Llundain gan Vaughan, wrth iddo nodi fod Jack Straw yn gwrthod popeth roedd Ron Davies yn ei gynnig ar y pryd, gan fynnu mai Ysgrifennydd yn hytrach na Phrif Weinidog fyddai'n rheoli'r Cynulliad yn ei flynyddoedd cynnar.
Mae'r Eisteddfod eleni hefyd yn nodi 60 o flynyddoedd ers i Pavarotti ymweld a Llangollen gyntaf.