pelyte

pelyte

[′pe‚līt]
(geology)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Siose nuotraukose vartotojas 113 Santalka: Filologija, Edukologija 2011, 19(1): 108-116 gali "zvalgytis" vedziodamas pelyte ir spragtelejes ant pazymetu vietu atsidurti ji dominanciose teritorijose.