platteland

(redirected from plattelanders)
Also found in: Dictionary.

platteland

the. (in South Africa) the country districts or rural areas
References in periodicals archive ?
Hierdie tekstuele verkaapsing word deur Small voorgehou as fiktiewe korrelaat van die reele praktyk waarvolgens die taalgebruik van plattelanders aan Kaaps gelykgemaak word/ is.
In 1936, die oprigtingsjaar van die Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, die voorloper van Tydskrif vir Letterkunde, het Suid-Afrika soos die res van die wereld steeds die slegte nagevolge van die groot depressie gevoel met derduisende plattelanders wat na stede gestroom het.
Die karakters wat daarin voorkom, kom uit 'n ouer leefwereld, is gewoonlik plattelanders en word nostalgies voorgestel.