potassium metarsenite

potassium metarsenite

[pə′tas·ē·əm ¦med·ə′ärs·ən‚īt]
(inorganic chemistry)
Mentioned in ?