pressed-disk technique

pressed-disk technique

[′prest ¦disk tek‚nēk]
(analytical chemistry)