pump bob

pump bob

[′pəmp ‚bäb]
(mechanical engineering)
A device such as a crank that converts rotary motion into reciprocating motion.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Pwrpas Treialon Cenedlaethol Cymru yw dewis pymtheg, pump bob diwrnod, i gynrychioli Cymru yn y Treialon Rhyngwladol a gynhelir ym mis Medi yn yr Alban.
"Ond roedd y gwaith yn galed iawn, iawn gan ein bod yn codi cyn pump bob bore a chyrraedd adre tua saith neu wyth y nos.
Mae trafferthion ymysg y criw pump bob ochr hefyd wrth i Nel benderfynu nad ydi hi am chwarae yn y gystadleuaeth.
Mi ydw i hefyd wedi cael blas ar dwrnament pel-droed pump bob ochr, ac er fy mod yn rhynnu yn gadael, mi gefais lawer o hwyl.
Ond ma' cwyno am feirniaid amatur mewn cystadleuaeth amatur braidd fel cwyno am ddyfarnwyr amatur mewn cystadlaethau pump bob ochr.
Wrth i'r dydd agosau, llyncais fy malchder a mynd i Gaffi Rita, sef y becws lleol ym Mhenygroes (Mae Rita yn codi tua pump bob bore, ac yn gallu gwneud cacenni bendigedig).