racemic modification

racemic modification

[rā¦sēm·ik ‚mäd·ə·fə′kā·shən]
(organic chemistry)