reluctance microphone

reluctance microphone

[ri′lək·təns ‚mī·krə‚fōn]
(engineering acoustics)