schizodont

schizodont

[′skiz·ə‚dänt]
(invertebrate zoology)
A multinucleate trophozoite that segments into merozoites.