viz

(redirected from scilicet)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet

viz

A visual language for specification and programming.

["viz: A Visual Language Based on Functions", C.M. Holt, 1990 IEEE Workshop on Visual Langs, Oct 1990, pp.221-226].
References in periodicals archive ?
85C: "quod virtutes illae, quae sunt circa res exteriores, habent aliam difficultatem ex ipso genere rei, quia res exterius exsistentes etiam parvae sunt multum appetibiles, utpote necessariae ad humanam vitam; et aliam difficultatem ex magnitudine ipsius rei; et ideo oportet circa pecuniam et usum ejus duas esse virtutes, scilicet liberalitatem, quae respicit communiter usum pecuniae, et magnificentiam, quae respicit magnum ejus sumtum.
Cum autem pervenerimus ad philosophiam primam, tunc manifestabitur esse antecedentis, cure probabitur quod principium, scilicet circulus, habet esse; et tunc complebitur probatio consequentis, quod habet esse, et ita, quia nulla scientiarum particularium probetur sine hypothetica.
Similiter etiam dicendum est de scientiae acquisitione; quod praeexistunt in nobis quaedam scientiarum semina, scilicet primae conceptiones intellectus, quae statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensibilibus abstractas, sive sint complexa, sicut dignitates, sive incomplexa, sicut ratio entis, et unius, et huiusmodi, quae statim intellectus apprehendit.
22) Soltanto per il tramite di questa luce infatti divengono visibili i fondamenti della vera felicita, (23) "fidem scilicet atque immortalitatem," che tuttavia--dichiara Petrarca--Aristotele, in assenza di quella luce vera che e il Cristo, "non intellexerit, sive intellecta neglexerit.
I]stae duae potentiae, scilicet intellectus et voluntas, se invicem circumeunt.
The word scilicet marks the crowd's opinion as a conjecture, (35) and often the word marks a false conjecture and calls attention to an irony, as in the scene with the innkeeper and Aristomenes quoted above (1.
27) Acta, 1597: "Volo hic Eccellentissimum Aquapendentem, non tam perstringere quam excusare, siquidem caussam quod bis in Rotulo positus cernitur aliquis poscere possit: cupiebat is simpliciter (ad exemplum, ut aiunt, Fallopii) Philosophis etiam primariis praeponi; verum aegre ferentibus iis, ipsos quod Chirurgus antecedere deberet, Syndicus ei proximum ab illis locum assignare statuebat, quo tamen non contentus senex, maiorem Syndico curam iniicit, qui ut omnibus gratificaretur, tandem simultatem istam sic dirimit, ut Fabricium celeberrimum ut Anatomicum scilicet superiorem, uti Chirurgum vero inferiorem Philosophiae antesignanis fecerit.
These lines thus introduce the next major section of the letter, roughly 35 lines, which richly describe the dog as both the companion and protector of the poet in his rustic solitude and thereby as the very guarantor of his freedom: "Liber ago; meus assertor michi scilicet unus / est, comes assiduus" (31-32; "I live freely, / since he and he alone is my protector, / And my constant companion"; translation modified).
Quia igitur in Deo est intellectus et voluntas, que habent duo propria scilicet veritatem et scientiam, cui debetur fides, et bonitatem et divinum, cui debetur honor et reverencia propria, duo etiam sint modi quibus intellectus errare potest, scilicet absolute, ex natura intellectus, et tails error contra Deum dicitur heresis non credendo in fide expresse, vel negando que tenetur expresse scire, vel quoad ea que non tenetur expresse scire, non credere que credit Romana Ecclesia.
39b-40: `In hiis enim duob[u]s tota lex pendet et prophete: scilicet dileccio dei et proximi' (146.
suntque ultima uota / quolibet ex istis scilicet ire locis; / nulla mihi cura est, terra quo mittar ab ista" (Ex Ponto IV.