sodium aluminum sulfate

sodium aluminum sulfate

[′sōd·ē·əm ə′lü·mə·nəm ′səl‚fāt]
(inorganic chemistry)