topaz quartz

topaz quartz

[′tō‚paz ′kwȯrtz]
(mineralogy)