trochoid

(redirected from trochoides)
Also found in: Dictionary, Medical.

trochoid

[′trō‚kȯid]
(anatomy)
(mathematics)
The path in the plane obtained from a point on the radius of a circle or the extension of the radius as the circle rolls along a fixed straight line.
References in periodicals archive ?
Vadinasi, jeigu svarusis kunas svytuoja trochoide, tai bet kokie svytavimai bus vienodos trukmes."
jis kalba ne apie pagreiti apskritai, bet apie trochoide krintancio kuno pagreiti taske P ar taske D, ar taske [delta] ir t.
Pagrindine jo irodinejimu ideja yra ta pati, kaip ir darbe "Gravia in trochoide descendentia"; ir cia jis is esmes remiasi matematinemis pagreicio kaip fizikinio dydzio savybemis, laisvai naudodamasis pagreicio (acceleratio) terminu.