ultimate-strength design

ultimate-strength design

[¦əl·tə·mət ¦streŋkth di‚zīn]
(design engineering)