unilateral transducer

unilateral transducer

[¦yü·nə′lad·ə·rəl tranz′dü·sər]
Full browser ?