vitamin B2phosphate

vitamin B2phosphate

[′vīd·ə·mən ¦bē¦tü ′fä‚sfāt]
(biochemistry)