wat


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Wikipedia.

wat, vat

Buddhist monastery in Cambodia.
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Wat Arun stands majestically on the west bank of the Chao Phraya River.
'Scientists have discovered that Angkor Wat stands solidly due to its sandstone construction and the sandstone in its foundations beneath the moat.
Daar is egter talle ongelooflike organisasies, instansies en individue wat elke dag onvermoeilik werk om 'n verskil te maak.
Cytokine expression within WAT is thus a double-edged sword depending on its cause (acute stress, injury, infection, or disease states such as obesity), duration (transient versus chronic), and the local milieu of pro- versus anti-inflammatory proteins (i.e., inflammtaory status) [12].
Die genoemde motto by die eerste afdeling blyk by nadere ondersoek afkomstig te wees uit 'n vroee en redelik onbekende gedig van Kavafis, "Woord en stilte", waarin Kavafis die stelling wat in hierdie ou spreekwoord gemaak word, naamlik dat stilte verkieslik is bo woorde, verwerp en eerder 'n kragtige betoog ten gunste van woorde konstrueer teen die agtergrond van die besef dat die mens "na die beeld van die Woord" geskep is (vgl.
Die biologiese vader, James, dra twintig jaar lank sonder sy familie se wete aan die beeld van die baba, wat hy net vlugtig in die hospitaal gesien het, maar wat hom genadeloos volg sodat hy jare later ure lank buite laerskole sit en wag in die hoop om haar te herken.
Shrapnel is 'n tydsdokument wat die intrige plaas in 'n tydperk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis waarbinne veral jong Afrikanermans, oorweldig deur ontnugtering, 'n uitsiglose blik op 'n toekoms ervaar.
Wat Webs Inc is owned and operated by Will and Ashley Temple, who are also residents of Smithfield, NC and Johnston County.
Critics of the monastery often focus on the power of the financial management of the wat and the administration skills of its leaders as the source for its achievement.
Die gedagte is om 'n visueel aantreklike, rustige area binne die US-Gesondheidswetenskappe-biblioteek te skep, waar studente in die teenwoordigheid van die magdom Afrikaanse mediese literatuur wat oor die jare gepubliseer is, kan ontspan, kuier of studeer.
One critical historical link the Hmong at Wat Thamkrabok have with Hmong Americans and the United States is their involvement in the Secret War in Laos.
Die neurowetenskap kan deur talle tegnologiese ontwikkelings aandui waar aktiwiteit in die brein plaasvind; dit kan die aard van die aktiwiteit beskryf en byvoorbeeld verduidelik hoe die brein kleure onderskei of handelinge organiseer, maar die groot probleem bly: hoe kan objektief waarneembare dinge soos breinselle, weefsel, neurone en bloed aanleiding gee tot die hoogs subjektiewe ervaring dat daar 'n "ek" is wat kan ruik en proe, wat 'n nooi in 'n nartjie of 'n ouma in kaneel kan he?